Diagnostika bŕzd

Brzdový systém

 

Bezporuchovosť a správna funkcia bŕzd patria medzi základné kritéria kladené na brzdy. Ak je na brzdách porucha alebo ak ich činnosť je inak obmedzená nieje možné dosiahnuť takého brzdného účinku, a teda aj brzdnej dráhy, ako uvádza výrobca automobilu. Preto sa začali zavádzať skúšky, ktorými sa zisťuje účinnosť bŕzd a správna funkcia bŕzd. Ako prvá bola zaznamenaná metóda brzdenia na podklade z piesku. Sledovalo sa či brzdná dráha pravého kolese bola rovnaká ako ľavého kolesa. Subjektívne sa posudzovalo aj či vozidlo nevybočuje zo smeru brzdenia. Táto metóda je však minulosťou.

V súčasnosti môžeme metódy na zisťovanie brzdného účinku rozdeliť na dva hlavné druhy:

- jazdné skúšky
- skúšky na stacionárnom zariadení

 

Zariadenie na skúšania brzdovej sústavy vozidiel možno rozdeliť do týchto skupín:
- Plošinové skúšobne
- Valcové skúšobne bŕzd

Skúšky na valcových skúšobniach bŕzd sa rozdeľujú do troch základných skupín:
- pomalobežné skúšky na bŕzd
- rýchlobežné skúšky bŕzd
- dynamické skúšky bŕzd

Každá z týchto skúšok je na určitý spôsob posudzovania brzdovej sústavy.
Nevýhodou valcových skúšok v porovnaní s jazdnou skúškou je, že nezohľadňuje dynamické zaťaženie prednej nápravy a odľahčenie zadnej nápravy. Výhodami sú však dostupnosť, možnosť posudzovania nesúmernosti na pravej a ľavej strane. Pri jazdnej skúške by sa dalo len určiť na základe vybočovanie vozidla zo smeru brzdenie a presné zmeranie nesúmernosti by bolo veľmi náročné. Pri valcových skúškach môžeme na základe zmeraných brzdných síl na ľavom a pravom kolese presne učiť mieru nesúmernosti. Pomocou valcových skúšok môžeme odhaliť aj poruchy ako je ovalita brzdového bubna, hádavosť kotúča, trvalé pribrzďovanie, nízky súčiniteľ trenia, nadmerná hysterzia a iné.

 

Naša firma Vám ponúka možnosť kompletnej diagnostiky brzdového systému ako aj riadenia. Pomocou moderných technológií zvýšiť Vašu bezpečnosť na cestách. Pracujeme na týchto dignostických staniciach: