Geometria kolies

Geometria kolies ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla, opotrebovávanie pneumatík a v neposlednom rade bezpecnosť. Využite možnosť kontroly a nastavenia geometrie v našom servise a ovplyvnite tak Vašu jazdu na vozovke.

Geometria zavesenia kolies vlastne opisuje postavenie kolesa voči vozovke. Z priebehu niektorých kinematických charakteristík možno potom usudzovať na jazdný charakter vozidla. Geometriu zavesenia kolies definuje norma ČSN 30 0034. Hlavné parametre geometrie automobilu sú: γ – uhol odklonu kolesa, σ – príklon rejdova osi, τ – záklon rejdova osi, δ0 – uhol zbiehavosti, r0 – polomer otáčania a nk – závlek.