Pravidelné technické prehliadky

Servisná prehliadka po ubehnutí 1500 - 2000 km /u novšich automobilov sa už nevykonáva/
(väčšinou zadarmo od Vášho predajcu)

 • Zoradenie ventilov nie pre hydraulickú reguláciu vôle ventilov
 • Kontrola dotiahnutia matíc príruby výfuku, vrátane katalyzátora
 • Kontrola napnutia remeňa alternátora
 • Kontrola regulácie zmesy - lambda regulácie emissí
 • Kontrola, prípadne zoradenie spojkového pedálu do roviny brzdového pedálu s toleranciou + - 5 mm
 • Kontrola zoradenia ložísk zadných kolies
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN
 • Kontrola základného nastavenia svetlometov

Servisná prehliadka po ubehnutí 10 000 - 15 000 km  druhý stav je pre nové automobily.

 • Zoradenie ventilov nie pre hydraulickú reguláciu vôle ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena vložky čističa vzduchu, vo veľmi prašnom prostredí je nutné znížiť výmenu na polovicu ubehnutých kilometrov
 • Kontrola regulácie zmesy - lambda regulácie emissí
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola, prípadne zoradenie spojkového pedálu do roviny brzdového pedálu s toleranciou + - 5 mm
 • Kontrola palivových a odvzdušňovacích hadíc

Servisná prehliadka po ubehnutí 20 000 - 30 000 km

 • Zoradenie ventilov - staršie typy.
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Kontrola napnutia remeňa alternátora
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola, prípadne vyčistenie odkalovacj nádobky palivového čerpadla
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN  ak je potrebé.
 • Kontrola brzdového obloženia zadných kolies
 • Kontrola  bŕzd - výmena brzdovej kvaolainy
 • Výmena zapaľovacích resp. žhaviacich sviečok

Servisná prehliadka po ubehnutí 30 000 - 45 000km

 • Výmena oleja v motore
 • Výmena oleja automatickej prevodovke s filtrom !!!!!!!
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena vložky čističa paliva
 • Výmena vložky čističa vzduchu
 • Výmena vložky v dne nádobky s aktívnym uhlím
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie

Servisná prehliadka po ubehnutí 40 000 - 60 000 km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena oleja v prevodovke
 • Kontrola napnutia remeňa alternátora
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola brzdového obloženia predných kolies
 • Kontrola brzdového obloženia zadných kolies
 • Kontrola zoradenia spojkového pedálu do roviny brzdového pedálu s toleranciou + - 5 mm
 • Kontrola zoradenia vôle hrebeňového riadenia
 • Výmena zapaľovacích resp. žhaviacich sviečok
 • Výmena čističa paliva
 • Výmena rozvodového remeňa aj s kladkami - seat 1,4 a niektoré  iné typy vozidiel.
 • Vyčistenie systému odvetrania kľukovej skrine

Servisná prehliadka po ubehnutí 50 000 - 75 000km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena vložky čističa vzduchu
 • Kontrola, prípadne vyčistenie odkalovacej nádobky palivového čerpadla eventuálne u nových typov vymeniť čistič paliva
 • Kontrola čistoty karburátora, vymeniť sitko prívodu paliva karburátora
 • Kontrola, prípadne domazanie ložísk zadných kolies mazacím tukom a ich zoradenie
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola chladiaceho systému

Servisná prehliadka po ubehnutí 60 000 - 90 000km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola brzdového obloženia predných kolies
 • Kontrola brzdového obloženia zadných kolies
 • Kontrola účinku bŕzd na valcoch
 • Výmena rozvodového remeňa aj s kladkami vw seat
 • Vizuálna kontrola stavu tlmičov PN
 • Vizuálna kontrola stavu tlmičov ZN
 • Namazanie rozdeľovača -Š120 - favorit
 • Výmena zapaľovacích resp. žhaviacich sviečok

Servisná prehliadka po ubehnutí 70 000 - 105 000km

 • Zoradenie ventilov -staršie typy
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena vložky čističa vzduchu
 • Kontrola napnutia remeňa alternátora
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie

Servisná prehliadka po ubehnutí 80 000 - 130 000km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • výmena oleja v prevodovke
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Namazanie rozdeľovača
 • Výmena zapaľovacích sviečok
 • Výmena rozvodového remeňa s príslišenstvom
 • Kontrola brzdového obloženia predných kolies
 • Kontrola brzdového obloženia zadných kolies
 • Kontrola účinku bŕzd na valcoch
 • Kontrola, prípadne vyčistenie odkalovacej nádobky palivového čerpadla
 • Kontrola a zoradenie spojkového pedálu do roviny brzdového pedálu s toleranciou + - 5 mm

Servisná prehliadka po ubehnutí 90 000 - 145 000km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Výmena vložky čističa vzduchu
 • Výmena rozvodového remeňa s príslišenstvom
 • Kontrola nastavenia vôle mechanizmu akcelerácie, zoradenie základného predzápalu motora, obsahu CO a zaplombovanie šrúbu bohatosti zmesi
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie

Servisná prehliadka po ubehnutí 100 000 - 160 000km

 • Zoradenie ventilov
 • Výmena oleja v motore
 • Výmena filtra oleja
 • Kontrola geometrie - zbiehavosť PN
 • Kontrola manžiet kĺbových hriadeľov na tesnosť a poškodenie
 • Kontrola napnutia remeňa alternátora
 • Výmena sitka prívodu paliva karburátoru
 • Manžetu hrebeňového riadenia na vozidle vymeniť
 • Manžetu guľového čapu spodného ramena vymeniť
 • Kontrola chladiaceho systému
 • Výmena tlmičov pruženia s príslušenstvom
 • Výmena zapaľovacích resp. žhaviacích sviečok 4 ks
 • Výmena mazacieho tuku ložísk zadných kolies a ich zoradenie
 • Kontrola brzdového obloženia predných kolies
 • Kontrola brzdového obloženia zadných kolies
 • Kontrola účinku bŕzd na valcoch
 • Výmena všetkých gumených dielov brzdovej sústavy
 • Kontrola stavu všetkých dielov tlmiacich jednotiek prednej a zadnej nápravy, prípadne výmena dielov